Bereken bijtelling

Bereken met de onderstaande rekentool eenvoudig de fiscale bijtelling en de nettokosten per maand als gevolg van de bijtelling.

Fiscaal jaar
Catalogusprijs van de auto *
De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de auto inclusief BTW, BPM en aangebrachte accessoires. Indien de auto ouder is dan 15 jaar, vul dan hier de waarde in van de auto in het economisch verkeer (dat is de huidige waarde van de auto) en niet de catalogusprijs van de auto.
Bijtellingspercentage
Het bijtellingspercentage is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto. Des te meer CO2 de auto uitstoot, hoe hoger het bijtellingspercentage zal zijn. Deze uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2014 zijn er 6 tarieven voor de bijtelling: 4%, 7%, 14%, 20%, 25% en 35%. De geldigheidsduur van de bijtellingscategorie waarin de auto valt is afhankelijk van de datum van eerste tenaamstelling van de auto. Raadpleeg voor meer informatie de website van de belastingdienst .
Eigen bijdrage per maand
Indien u een vergoeding voor het privégebruik auto betaalt aan uw werkgever, dan wordt deze afgetrokken van de bijtelling. Vul hier de vergoeding in die u maandelijks aan uw werkgever betaalt voor het privégebruik van de auto.
Bruto jaarinkomen *
Vul hier uw bruto jaarinkomen in (inclusief 13e maand, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bonussen, etc.), maar zonder de bijtelling.
Voor het berekenen van de bijtelling wordt uitgegaan van de regels en tarieven voor het fiscale jaar 2014. Aan de informatie en berekeningen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De berekening en informatie op deze pagina zijn puur indicatief en niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Voor financieel advies adviseren wij u altijd een accountant, fiscalist of een adviseur met een Wft-vergunning te raadplegen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen genomen op basis van deze berekeningen en/of informatie.

Toelichting bijtelling berekenen

Wat is bijtelling?

Wanneer u een auto heeft van de zaak en deze ook privé gebruikt, dan krijgt u te maken met de bijtelling, tenminste als het privégebruik meer dan 500 kilometer per kalenderjaar bedraagt. Normaal gesproken bedraagt de bijtelling 25% van de cataloguswaarde van de auto. Voor milieuvriendelijke auto's met een lagere CO2 uitstoot gelden lagere bijtellingspercentages. De bijtelling wordt bij uw inkomen opgeteld, waardoor u meer inkomstenbelasting betaalt. Een auto van de zaak wordt dus gezien als extra loon en daarom door de belastingdienst belast via de bijtelling.

Voorbeeld

U hebt een auto van uw werkgever met een catalogusprijs van € 28.000 en een bijtellingspercentage van 25%.
De (bruto) bijtelling bij het loon is per kalenderjaar is 25% van € 28.000 = € 7.000.
Per maand is dat (bruto) € 7.000 : 12 = € 583.

Het effect van de bijtelling op de inkomstenbelasting, oftewel de netto bijtelling, is afhankelijk van de belastingschijf (belastingschijven) waarin uw bruto jaarinkomen valt en de inkomensafhankelijke heffingskortingen. De bijtelling kan dus als gevolg hebben dat u (deels) in een hogere belastingschijf valt en minder heffingskorting ontvangt. In de berekening wordt hier zoveel mogelijk rekening gehouden.

De bijtelling voor het privégebruik van de auto van de werkgever verhoogt dus uw inkomen. Daarom heeft de bijtelling ook gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen zoals het de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.